Photo 1 of 12. 1647 S Tejon St, Colorado Springs, CO
Photo 2 of 12. 1647 S Tejon St, Colorado Springs, CO
Photo 3 of 12. 1647 S Tejon St, Colorado Springs, CO
Photo 4 of 12. 1647 S Tejon St, Colorado Springs, CO
Photo 5 of 12. 1647 S Tejon St, Colorado Springs, CO
Photo 6 of 12. 1647 S Tejon St, Colorado Springs, CO
Photo 7 of 12. 1647 S Tejon St, Colorado Springs, CO
Photo 8 of 12. 1647 S Tejon St, Colorado Springs, CO
Photo 9 of 12. 1647 S Tejon St, Colorado Springs, CO
Photo 10 of 12. 1647 S Tejon St, Colorado Springs, CO
Photo 11 of 12. 1647 S Tejon St, Colorado Springs, CO
Photo 12 of 12. 1647 S Tejon St, Colorado Springs, CO

1647 S Tejon St

Colorado Springs, CO
FROM $20.00 NNN

4,887 sq ft
1647 S Tejon St
1/12